Skip to content

De elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen (kolencentrales en aardgasproductie) is in de eerste helft van 2023 met 8% gedaald. De productie uit hernieuwbare bronnen steeg met 14% tot 46% van het totaal. Zonne-energieproductie groeide met 25% en windenergie met 16%.

 Post Content Read More 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *