Skip to content

Quá trình tiến hóa của tên lửa SpaceX qua 20 năm

  • by

Từ tên lửa Falcon 1, SpaceX đã phát triển các tên lửa Falcon 9 và Falcon Heavy có khả năng tái sử dụng, giúp giảm chi phí phóng tàu và vệ tinh.Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *