Skip to content

Phim ‘Người lắng nghe’ – thông điệp tốt, hình ảnh cũ

  • by

Phim kinh dị Việt “Người lắng nghe” có những cảnh hù dọa rơi vào lối mòn, gợi liên tưởng đến tác phẩm quốc tế kinh điển.Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *