Skip to content

Nơi du khách nhận 2.000 euro khi đến làm đám cưới

  • by

Chính quyền vùng Lazio tặng tiền cho du khách và người dân làm đám cưới trong năm 2022, nhằm thúc đẩy du lịch.Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *